Doelstelling en Privacywet AVG

Stichting Lucht voor Prespa zorgt voor medicijnen en kleine medische apparatuur voor hart- en longpatiënten voor een ziekenhuis in Oteševo in de landstreek Prespa in de republiek Noord-Macedonië.

Omdat wij ons ten doel hebben gesteld om alle giften ten gunste te laten komen van de aankoop van medicijnen c.a.  voor het ziekenhuis, krijgen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Privacywet AVG.

  1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar in deze website wordt verwezen.
  2. Het adressenbestand dat wij hanteren wordt alleen gebruikt voor het  verzenden van Nieuwsbrieven en Reisverslagen en wordt in eigen beheer geprint, dus niet aan derden ter beschikking gesteld.
  3. Indien u, op uw verzoek, Nieuwsbrieven en Reisverslagen per mail ontvangt en u wilt dat niet meer, dan kunt u dit schriftelijk via email kenbaar maken.
  4. Indien u zich herkent op één van de foto’s en u wenst dat niet, dan kunt u via email kenbaar maken, dat wij die foto moeten verwijderen. Voor toekomstige foto’s met persoonsherkenning zullen wij in het vervolg toestemming vragen voor publicatie.
  5. Financiële informatie zal nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de aanvrager en na schriftelijke toestemming van de donateur.